torstai 13. helmikuuta 2014

Sähköinen ainereaali ja käytettävät ohjelmistot

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on julkaissut tänään 13.2. verkkosivuillaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten ainekohtaiset kuvaukset. Kuvauksista löytyvät sekä sähköistämistä koskevat yleiset periaatteet että tarkemmat ainekohtaiset kuvaukset. Ehdin tänään tutustua sähköisen ainereaalin kuvaukseen.

Tämän blogin aihepiirin kannalta kiinnostavaa ovat erityisesti yo-kirjoituksissa käytettävät ohjelmistot, sillä ne määräävät melko pitkälle, minkälaisia sähköisiä ratkaisuja lukio-opetuksessa on otettava lähiaikoina käyttöön. Vaikka YTL:n mukaan "[y]lioppilaskokeessa ei testata erikseen tietoteknisiä taitoja, [...] luonnollisesti hyvä työkalujen hallinta helpottaa kokeen suorittamista."

Ei voida kuvitella, että opiskelijat kohtaavat ylioppilaskirjoituksissa käytettävät ohjelimstot ensi kertaa kirjoituksissa. Niihin on perehdyttävä ja niiden käyttöön totuttava lukio-opinnoissa alusta alkaen.

YTL:n mukaan "[k]aikissa aineissa tarvitaan tekstinkäsittelyohjelman käyttötaitoa. Lisäksi eri aineiden kokeissa saatetaan tarvita myös muiden, ainekohtaisesti erikseen kuvattavien ohjelmien käyttötaitoja."

Vuonna 2016 kirjoituksissa käytettävään päätelaitteeseen (käytännössä varmaankin läppäriin) ladattavat ohjelmistot ovat YTL:aa suoraan siteeraten seuraavat:
 • LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, vektorigrafiikka)
 • GIMP (kuvankäsittely)
 • Pinta (kuvankäsittely)
 • InkScape (vektorigrafiikka)
 • Dia (vektorigrafiikka)
 • wxMaxima (symbolinen laskenta)
 • Texas Instruments Nspire (symbolinen laskenta), mikäli lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä
 • Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta), mikäli lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä
 • Geogebra (mm. kuvaajat)
 • LoggerPro (kuvaajat), mikäli lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä
 • ChemSketch (kemian kaavat ja reaktioyhtälöt), mikäli lisenssineuvotteluissa saavutetaan sopimus 31.5.2014 mennessä
Ohjelmistot ovat nopealla vilkaisulla avoimen lähdekoodin ohjelmistoja Casion, Texas Instrumentsin ja Vernierin Logger Pron ohjelmistoja lukuun ottamatta.
Koska aikataulun mukaan fysiikan ja kemian kirjoitukset sähköistyvät vuonna 2018, näiden aineiden opettajat ehtivät ottaa ohjelmistot käyttöön riittävän aikaisin. Melkeinpä jo ensi lukuvuonna näiden pitää olla käytössä.
Jos ei ole jo alkanut soveltaa tietoteknisiä ratkaisuja opetuksessaan, järkevien pedagogisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa voi tulla kiire. Suurin haaste lieneekin monessa lukiossa teknisten valmiuksien puuttumisen sijaan koko työskentelytavan muuttaminen, jota tietoteknisten sovellusten laajamittainen käyttö väistämättä edellyttää.

Kiitokset Annelle linkistä :)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti